Home › Ringtones › Tình Duyên Lẻ Bóng - Van Anh

Tình Duyên Lẻ Bóng - Van Anh

free ringtone for iPhone & Android phones

@Nevaeh
0
30 Sec
Top 100 GTA5 Ringtones
Top 100 Roblox Ringtones
Top 100 Game Bgm Ringtones

Similar ringtones:

MORE...[+]
Top 100 Fortnite Ringtones
Top 100 Attack on Titan Ringtones
Top 100 Among Us Ringtones
Top 100 Naruto Ringtones
Top 100 World of Warcraft Ringtones

More ringtones from Van Anh:

30
@Amity
179
Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình Giờ đây phải làm sao yên vui như ban đầu Nhớ, đau, còn người vui nơi khác Hỏi phải chăng người ta chẳng đếm được ra mình là người thứ ba Anh đang ở đâu đấy anh? Có hay về em này? Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới Nên anh đâu nào để ý Anh đang ở đâu, có trở về không? Hay lạc nhau đến muôn đời? Ngày nhìn anh ra đi Mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em Đếm, mong, con tim sao yếu mềm Vì anh đã vội quên yêu thương lúc ban đầu Mắt, môi, chuyện buồn em che giấu Thấy nhưng em lờ đi, chẳng nói một câu đâu phải chẳng biết được Anh đang ở đâu đấy anh? Có hay về em này? Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới Nên anh đâu nào để ý Anh đang ở đâu, có trở về không? Hay lạc nhau đến muôn đời? Ngày nhìn anh ra đi Mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em Anh đang ở nơi rất xa Chắc chẳng thể quay về Em vẫn chờ anh Sao chẳng có điều kì tích? Anh đang ở đâu đấy anh? Có hay về em này? Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới Nên, nên anh sẽ chẳng về nữa Anh đang ở đâu, anh đang ở đâu? Ta lạc nhau đến muôn đời rồi Ngày nhìn anh ra đi Mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em
MORE...[+]

Set Tình Duyên Lẻ Bóng ringtone on an Android Phone:

1. Select Download Ringtone button above.
2. Go to Settings app.
3. Select Sounds & Vibration.
4. Select Phone ringtone.
5. Select Ringtone from Internal Storage.
6. Click the Apply button.
So after only a few basic steps, you have successfully done the default ringtone on your phone running Android operating system with the pop songs you want.Set Tình Duyên Lẻ Bóng ringtone for your iPhone:

1. Select Download M4R for iPhone button above and save to your PC or Mac.
2. Connect your iPhone to your PC or Mac via its charging cable.
3. Launch iTunes and drag the .m4r to the Tones folder (Under "On My Device").
Hopefully, the guides for configuring ringtones for iPhones and Android phones will make it simple for you to replace the uninteresting default sounds on your phone with your own personal favorites.Browse 5,000,000+ free ringtones by categories:

Thanks for letting us know
Your feedback is important in helping us keep the 1Ringtone community safe.
Close

X

#1 Ringtone App - top ringtones for free!

logo
Login with Google

By joining, you agree to Terms of Service and Privacy Policy

Upload content

You can upload MP3, WAV, M4A, OGG, M4R, ACC format files.

By selecting 'Upload' you are representing that this item is not obscene and does not otherwise violate Terms of Service ,and that you own all copyrights to this item or have express permission from the copyright owner(s) to upload it.

Before uploading, please read our Privacy.