Home › Ringtones › Furaavaruge Kujjaku - Meyna Hassaan

Furaavaruge Kujjaku - Meyna Hassaan

free ringtone for iPhone & Android phones

@Szofi
0
15 Sec

Furaavaruge Kujjaku - song lyrics

Furaavaruge kuhjaku
Ekani annany
Dhuvaalaai reygandu
Mashah fennany
Furaavaruge kuhjaku
Ekani annany
Dhuvaalaai reygandu
Mashah fennany

Fathaalaafa moodhun
Ma beehsaali raalhaa
Athaa aiy gulhaala
Baruga huri zuvaana
Nayaa roalhi vainthemi
Dhuvaa meeru vahakun
Hithaa sikundi huhtey
Libeythee ufaathah

Namun kee ma raanee
Asar kurivi maazee
Maleythee chanbeyly
Gahuga farive folhunee
Bahaaruge achaakan
Mihuthaga thikurehy
Fanaa nuvedhirunvaa
Ajaibehtha thiyaee

Furaavaruge kuhjaku
Ekani annany
Dhuvaalaai reygandu
Mashah fennany

Balaakomme thanakun
Feney hutilaigen
Hinga komme magakun
Engey fas balaakan
Vidhaa vidhuvarunves
Beley hurihisaabeh
Nidhan loamaraairu
Kuran hithulafaa

Thi faiymani nulibigen
Zuvaankan dhanee
Thi rankolhu nulibigen
Mi hiyy kudhivanee
Thi hooruge araamun
Mi hiyy funduvanee
Ruvaa valuthereyga
Filaa thiyainee

Furaavaruge kuhjaku
Ekani annany
Dhuvaalaai reygandu
Mashah fennany

Dhuraavaane noonhey
Ruhey goiy nuveema
Furaanaige ehbai
Ma hadhiyaa kureema
Suvarugeyga libumah
Edheythy ma hoadhee
Dhuraala baliagen
Feneythoa balaalee

Dhuraavaane noonhey
Ruhey goiy nuveema
Furaanaige ehbai
Ma hadhiyaa kureema
Suvarugeyga libumah
Edheythy ma hoadhee
Dhuraala baliagen
Feneythoa balaalee

Furaavaruge kuhjaku
Ekani annany
Dhuvaalaai reygandu
Mashah fennany

Top 100 Free Fire Ringtones
Top 100 Battlefield 5 Ringtones
Top 100 Bollywood Ringtones

Similar ringtones:

MORE...[+]
Top 100 Overwatch Ringtones
Top 100 PUBG Ringtones
Top 100 Among Us Ringtones
Top 100 Attack on Titan Ringtones
Top 100 GTA5 Ringtones

More ringtones from Meyna Hassaan:

18
@Jaxon
0
Kanbiyya, Kanbiyyashey Mamigovany Kanbili Valuga Bondhaa Filaavaathy Kanbiyya, Kanbiyyashey Mamigovany Kanbili Valuga Bondhaa Filaavaathy Magooganduga Nidhaaney Kandoofaluga Hingaaney Magooganduga Nidhaaney Kandoofaluga Hingaaney Magun Hingaa Dhekolhu Balaa Hovaakamun Dhaaney Magun Hingaa Dhekolhu Balaa Hovaakamun Dhaaney Kanbiyya, Kanbiyyashey Mamigovany Kanbili Valuga Bondhaa Filaavaathy Dungethivalun Udhuhifaa Kandholhufalah Thirikuraa Dungethivalun Udhuhifaa Kandholhufalah Thirikuraa Thihandaveluge Mathin Udhuhi Mirihivalah Dhaaney Thihandaveluge Mathin Udhuhi Mirihivalah Dhaaney Kanbiyya, Kanbiyyashey Mamigovany Kanbili Valuga Bondhaa Filaavaathy Hoadhigahun Mainagaa Foarinagaa Vaanjahaa Hoadhigahun Mainagaa Foarinagaa Vaanjahaa Roadhilibunu Thanvalhun Loabiengunu Dhoovumun Roadhilibunu Thanvalhun Loabiengunu Dhoovumun Kanbiyya, Kanbiyyashey Mamigovany Kanbili Valuga Bondhaa Filaavaathy Roane Valun Kudhi Fiyoh Boane Feneh Nulibumun Roane Valun Kudhi Fiyoh Boane Feneh Nulibumun Hoadhifahun Nufenumun Roane Valuga Hima Adun Hoadhifahun Nufenumun Roane Valuga Hima Adun Kanbiyya, Kanbiyyashey Mamigovany Kanbili Valuga Bondhaa Filaavaathy Kanbiyya Kanbiyya Kanbiyya Kanbiyya Kanbiyya Kanbiyya Kanbiyya, Kanbiyyashey Mamigovany, Kanbiyaaa
30
@Lewis
0
Rahmaachah Hedhihuri Raihnika Gahukuri Nattaali Maafulhu Libeynebaa Rahmaachah Hedhihuri Raihnika Gahukuri Nattaali Maafulhu Libeynebaa Libeynebaa Libeynebaa Nattaali Maafulhu Libeyneba Udubamayakah Vure Mathyga Maafulhu Uduthilamathin Gahuthereyga Maafulhu Udubamayakah Vure Mathyga Maafulhu Uduthilamathin Gahuthereyga Maafulhu Rahmaachah Hedhihuri Raihnika Gahukuri Nattaali Maafulhu Libeynebaa Rahmaachah Hedhihuri Raihnika Gahukuri Nattaali Maafulhu Libeynebaa Libeynebaa Libeynebaa Nattaali Maafulhu Libeyneba Vairoalhiyaaeku Vettihje Maafulhu Kurunees Kollaafa Negyme Maafulhu Vairoalhiyaaeku Vettihje Maafulhu Kurunees Kollaafa Negyme Maafulhu Rahmaachah Hedhihuri Raihnika Gahukuri Nattaali Maafulhu Libeynebaa Libeynebaa Libeynebaa Nattaali Maafulhu Libeynebaa Arihah Vedunkoh Eruvyme Maafulhu Farikan Ehaanala Kula Reethi Maafulhu Arihah Vedunkoh Eruvyme Maafulhu Farikan Ehaanala Kula Reethi Maafulhu Rahmaachah Hedhihuri Raihnika Gahukuri Nattaali Maafulhu Libeynebaa Rahmaachah Hedhihuri Raihnika Gahukuri Nattaali Maafulhu Libeynebaa Libeynebaa Libeynebaa Nattaali Maafulhu Libeyneba
17
@Lusine
0
Roalhinayaa Handhuvarugaa Biruverikan heevhjeyey Roalhinayaa Handhuvarugaa Biruverikan heevhjeyey Mulhirashugaa Naamaankan fethurumugaa dhemihuhtey Reethikamun Kamana balaa Rulhiverikan fathuraifiyey Roalhinayaa Handhuvarugaa Biruverikan heevhjeyey Mulhirashugaa Naamaankan fethurumugaa dhemihuhtey Kamanafahun Dhirihuhtaa Kandufahthaa laifiyey Eyge fahun Engunugothun Kamanayaky insaanekey Mulhirashugaa Naamaankan fethurumugaa dhemihuhtey Dhoni lafaa Thanfenifaa Biruverikan aavehjeyey Sikundi mulhin Kudhi kudhi vee Fikurathkun moyavesvee Mulhirashugaa Naamaankan fethurumugaa dhemihuhtey
30
@Brandon
0
Ranboalha kulhelan hingaa Dhivehinge ley kakuvaa Landu reethi adhadhun gunaa Fari reethi kulhumun nayaa Nagaa nagaa kotaalaafa Jahaa jahaa seedhaaveema goal Easa goal Easa goal Easa goal Mulhi dhandu therey udhuhilaa Kulhivauge roohun majaa Dhivehinge fari kulhumugaa Medhu rongu mathin landujahaa Ranboalha kulhelan hingaa Dhivehinge ley kakuvaa Landu reethi adhadhun gunaa Fari reethi kulhumun nayaa Nagaa nagaa kotaalaafa Jahaa jahaa seedhaaveema goal Easa goal Easa goal Easa goal Mulhi asia gaa vidhaa Furihamakamun kulhumugaa Dhuniyege thashi hoadhumah Ehbaarulee joashugaa Ranboalha kulhelan hingaa Dhivehinge ley kakuvaa Landu reethi adhadhun gunaa Fari reethi kulhumun nayaa Nagaa nagaa kotaalaafa Jahaa jahaa seedhaaveema goal Easa goal Easa goal Easa goal Eki arimathin dhuvelamun Fari kohtumaa molhu jehun Dhekilah ethah has bayeh Dhandugaa veyey foaridheyn Ranboalha kulhelan hingaa Dhivehinge ley kakuvaa Landu reethi adhadhun gunaa Fari reethi kulhumun nayaa Nagaa nagaa kotaalaafa Jahaa jahaa seedhaaveema goal Easa goal Easa goal Easa goal
30
@Janka
0
Raivareh Hedheema Thaa Rulhi Vehjaimuthaa Thaaku Huttas Thimaa Baaru Nikan Kudathaa Lhakeyas Bandufuraa Kaa Hassanaa Farumasnoon Lhakeyas Bandufuraa Kaa Hassanaa Farumasnoon Raivareh Hedheema Thaa Rulhi Vehjaimuthaa Ahaa Adu Bey Buney Bahaa Dhin Handulaku Therey Ahaa Kafulhey Manikege Bafaa Kan Kendi Hingaiyjey Aha Saharoa Dharumayey Aha Saharoa Dharumayey Raivareh Hedheema Thaa Rulhi Vehjaimuthaa Thaaku Huttas Thimaa Baaru Nikan Kudathaa Lhakeyas Bandufuraa Kaa Hassanaa Farumasnoon Lhakeyas Bandufuraa Kaa Hassanaa Farumasnoon Raivareh Hedheema Thaa Rulhi Vehjaimuthaa Nuvatha Nubunaanuhey Nuvatha Vee Hunnanhey Nuvatha Masha Rulhiveehey Nuvatha Gadha Loabivihey Aha Saharoa Dharumayey Aha Saharoa Dharumayey Raivareh Hedheema Thaa Rulhi Vehjaimuthaa Thaaku Huttas Thimaa Baaru Nikan Kudathaa Lhakeyas Bandufuraa Kaa Hassanaa Farumasnoon Lhakeyas Bandufuraa Kaa Hassanaa Farumasnoon Raivareh Hedheema Thaa Rulhi Vehjaimuthaa Kamaa Hama Kanfashaa Kukulhu Kathilaa Hadhaa Kamaa Enmen Eky Zamaaney Mee Ufaavaa Aha Saharoa Dharumayey Aha Saharoa Dharumayey Raivareh Hedheema Thaa Rulhi Vehjaimuthaa Thaaku Huttas Thimaa Baaru Nikan Kudathaa Lhakeyas Bandufuraa Kaa Hassanaa Farumasnoon Lhakeyas Bandufuraa Kaa Hassanaa Farumasnoon Raivareh Hedheema Thaa Rulhi Vehjaimuthaa Raivareh Hedheema Thaarulhi Vehjaimuthaa Raivareh Hedheema Thaarulhi Vehjaimuthaa Raivareh Hedheema Thaarulhi Vehjaimuthaa Raivareh Hedheema Thaarulhi Vehjaimuthaa
MORE...[+]

Set Furaavaruge Kujjaku ringtone on an Android Phone:

1. Select Download Ringtone button above.
2. Go to Settings app.
3. Select Sounds & Vibration.
4. Select Phone ringtone.
5. Select Ringtone from Internal Storage.
6. Click the Apply button.
So after only a few basic steps, you have successfully done the default ringtone on your phone running Android operating system with the pop songs you want.Set Furaavaruge Kujjaku ringtone for your iPhone:

1. Select Download M4R for iPhone button above and save to your PC or Mac.
2. Connect your iPhone to your PC or Mac via its charging cable.
3. Launch iTunes and drag the .m4r to the Tones folder (Under "On My Device").
Hopefully, the guides for configuring ringtones for iPhones and Android phones will make it simple for you to replace the uninteresting default sounds on your phone with your own personal favorites.Browse 5,000,000+ free ringtones by categories:

Thanks for letting us know
Your feedback is important in helping us keep the 1Ringtone community safe.
Close

X

#1 Ringtone App - top ringtones for free!

logo
Login with Google Login with Facebook

By joining, you agree to Terms of Service & Privacy Policy.

Upload a ringtone

You can upload MP3, WAV, M4A, OGG, M4R, ACC format files.

By selecting 'Upload' you are representing that this item is not obscene and does not otherwise violate Terms of Service, and that you own all copyrights to this item or have express permission from the copyright owner(s) to upload it.

Before uploading, please read our Privacy.